CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Stad kontra landsbygd = [Urban versus rural communities] : [driving forces behind changes in patterns of built environments in Iran, 1900-1979] : drivkrafter bakom bebyggelsestrukturens förändring i Iran 1900-1979

Javad Ajabi Naini (Institutionen för projekteringsmetodik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-569-3.- 325 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Iran, urban and rural imbalance, land reform, urbanization, urban pull, rural push, modernization, urban growth, pattern of built environment, traditional architectureDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176095

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projekteringsmetodik (1900-2003)

Ämnesområden

Bebyggelseforskning

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 798