CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Nonlinear gyrokinetics and microinstabilities in fluid and kinetic descriptions

Martin Liljeström (Institutionen för elektromagnetisk fältteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-568-5.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Gyrokinetics, nonlinear mode coupling, velocity diffusion coefficient, drift modes, kinetic model, two fluid model, particle and energy transport, fishbone instabilityDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176094

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för elektromagnetisk fältteori (1970-1998)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 784


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 210