CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Some fundamental aspects of the dewatering of peat

Maria Münter (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-566-9.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: fuel peat production, polyelectrolyte flocculants, carbonizationDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176091

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 781