CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Manufacturing strategies in the Swedish engineering industry

Claes Tunälv (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-561-8.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: manufacturing strategy, Sweden, engineering industry, Flexible manufacturing system, organizational structure, decistion-making, decentralization, process quality, work organization, specialization, division of labor, coordinationDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176088

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 777