CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of packed bed distillation column

Anders Karlström (Institutionen för reglerteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-556-1.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Distillation, distributed parameter, modelling, heat transfer, momentum, model reduction, Hankel norm, least squares, quality control, inferential measurements, experimental validationDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 176083

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reglerteknik (1971-1997)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 786


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 211