CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical solutions of the one-speed neutron transport equation in two-medium slabs and spheres

Ninos Garis (Institutionen för reaktorfysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-554-5.- 49 s. ; s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Neutron transport equation, two-medium systems, Carlvik's method, eigenvalue spectrum, criticality factor, time-decay constantDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176081

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för reaktorfysik (1960-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 785


CTH-RF -Chalmers University of Technology, Department of Reactor Physics 75