CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hierarchical corner-based design rule checking

Nils Hedenstierna (Institutionen för fasta tillståndets elektronik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-550-2.- 52 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: VLSI, design rule checking (DRC), circuit verification, layout verification, parallel algorithmsDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176078

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fasta tillståndets elektronik (1985-1998)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 776


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 206