CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Engineering design : some aspects of product development efficiency Lars Trygg %C Göteborg

Lars Trygg (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-548-0.- 78 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: engineering design, product development, integration, coordination, standardization, efficiency, time-based competition, knowledge gap, engineering change, supplier relationsDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176074

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 772