CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Estimation of soil water retention for natural sediments from grain size distribution and bulk density

Sven. A. Jonasson (Institutionen för geologi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1991. ISBN: 91-7032-431-x.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Soil water retention curve, soil water characteristic curve, estimation, prediction, grain size distribution, bulk density, van Genuchten equation, Arya and Paris method, analytical equations, new method, simple methodDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176071

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för geologi (1900-2003)

Ämnesområden

Geologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 799