CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Post tensioned shear reinforcement in rectangular RC beams

Stig Öberg (Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-0939308-5.- 603 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Beam, reinforced concrete, shear, post tensiones shear reinforcement, ultimate stateDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176034

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad (1971-2004)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 754


Publikation - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för konstruktionsteknik, Betongbyggnad 90:1