CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical simulation of plastic localization

Ragnar Larsson (Institutionen för byggnadsmekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-0914531-6.- 94 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Plasticity, bifurcation, non-uniqueness, strain-softening, non-associated plastic flow, adaptivity, remeshingDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 176026

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för byggnadsmekanik (1900-2003)

Ämnesområden

Samhällsbyggnadsteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 743


Publication - Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering 90:5