CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Molecular clouds and star formation in galaxies

Tommy Wiklind (Institutionen för radio- och rymdvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-492-1.- iv, 70 s. : s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Early type galaxies, spiral galaxies, galaxy kinematics and dynamics, interstellar medium, molecular radio linesDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176025

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för radio- och rymdvetenskap (1984-2004)

Ämnesområden

Astronomi, astrofysik och kosmologi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 741


Technical report - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden 196