CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An activity-coefficient model for electrolyte solutions

Yunda Liu (Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 99-0903491-3.- 19 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Thermodynamics, Debye-Hückel theory, Local-composition concept, Vapor-liquid equilibria, solid-liquid equilibriaDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176024

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik (1983-2001)

Ämnesområden

Elektrokemi
Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 739