CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hydrodynamic analysis of elastomeric lip seals

Håkan Lindgren (Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-547-2.- 7 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Lip seal, eccentricity, tilt, leakage, film thickness, seal contract, pressure distribution, inverse hydrodynamic theoryDenna post skapades 2013-04-24. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176022

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för maskin- och fordonskonstruktion (1900-2003)

Ämnesområden

Maskinteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 773