CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Numerical computation of ship stern/propeller flow

Daohua Zhang (Institutionen för marin teknik, Hydromekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-539-1.- 34 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Body-fitted coordinate system, body-force, grid generation, lifting-line theory, numerical calculation, propeller, propeller-hull interaction, Reynolds-Avraged NAvier-Stokes equations, stern flow, turbulence model, viscous flowDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176019

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för marin teknik, Hydromekanik (1900-2004)

Ämnesområden

Marin teknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 770