CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of cross-desorption during hydrogenation at transient conditions

Lennart Cider (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-536-7.- 56 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: carbon monoxide, acetylene, ethylene, transient hydrogenation,kinetics, IR spectroscopy, French parkingDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 176016

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 769