CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterization of depolarizing fringing fields of a liquid crystal spatial light modulator for laser beam steering

Johan Stigwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Optics in Atmospheric Propagation and Adaptive Systems VI, 9-12 September 2003, Barcelona, Spain (Proceedings of the Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers) Vol. 5237 (2004), p. 167-177.
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1760

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur