CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Characterizing Ripple-Carry Circuits Using Logical Effort

Henrik Eriksson (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem) ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem)
Proceedings of the Swedish System-on-Chip Conference (2003)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 17599

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem (2002-2004)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur