CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dual Threshold Voltage Circuits in the Presence of Resistive Interconnects

Per Larsson-Edefors (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem) ; Daniel Eckerbert (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem) ; Henrik Eriksson (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem) ; Lars Svensson (Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem)
Proceedings of IEEE Computer Society Annual Symposium on VLSI (2003)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2006-09-12. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 17598

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för datorteknik, Integrerade elektroniksystem (2002-2004)

Ämnesområden

Elektronik

Chalmers infrastruktur