CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Framtidsanalyser av miljöprestanda

Forecasting environmental performance

Ted Martin Hedesström ; Ulrika Lundqvist (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Anders Biel
Hållbar utveckling - från risk till värde / L. G. Hassel, L.-O. Larsson & E. Nore (red.) p. 65-72. (2011)
[Kapitel]


Denna post skapades 2013-04-23.
CPL Pubid: 175971

 

Institutioner (Chalmers)

Psykologiska institutionen (GU)
Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Tillämpad psykologi

Chalmers infrastruktur