CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Integration of technical functions for increased efficiency in the product development process

Matts H. Carlsson (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-532-4.- 42 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Product development, engineering, technical functions, effectiveness, differentiation, integration, coordination, cooperation, infusion, integration mechanisms, integration barriersDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175963

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Ekonomi och näringsliv

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 767