CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Värdering av flexibel produktionsorganisation utifrån sociotekniska principer

Jan O. Lindér (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : : Chalmers tekniska högsk., 1990. ISBN: 91-7032-531-6.- 41 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Bilindustri, Effektivitet , Produktionssystem , ArbetsorganisationDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175960

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 764