CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

En förstudie i säkerhetsmetrik för integrerad risk- och sårbarhetsanalys

Gabriella Sandstig ; sara magnusson (Institutionen för energi och miljö)
Göteborg : Centrum för urban trygghet och samhällssäkerhet (URBSEC) , 2013. - 31 s.
[Rapport]

Nyckelord: hot och risker, risk- och sårbarhetsanalys, det skyddsvärdaDenna post skapades 2013-04-23.
CPL Pubid: 175955

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG) (GU)
Institutionen för energi och miljö (2005-2017)

Ämnesområden

Statistik, data- och systemvetenskap
Tvärvetenskapliga studier

Chalmers infrastruktur