CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dependence of the coordination number of silver(I) in crystalline halogenoargentates(I) on the nature of the cation

Göran Helgesson (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-530-8.- 52 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Halogenoargentates(I), silver(I), mononuclear, dinuclear, tetranuclear, heteronuclear, clusters, chloroargentates(I), bromoargentates(I), idioargentates(I), halogenocuprates(I), crown ethers, cryptates, tetramethylammonium, tetraethylammonium, tetraphenylarsonium, crystal structureDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175954

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 762