CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Multivariate calibration of near infrared reflectance data from food products : experimental design, linearization and applications

Tomas Isaksson (Institutionen för livsmedelsvetenskap)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-527-8.- 41 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Selection of calibration samples, calibration sample selection algorithms, locally weighed regression (LWR), multiplicative scatter correction (MSC), linearization, nonlinear calibration, multivariate calibration, principal component regression (PCR), heating temperature of meat, sensory analysis, peasDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175952

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för livsmedelsvetenskap (1900-2003)

Ämnesområden

Analytisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 765