CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Energy, entropy and exergy in the atmosphere

Sten Karlsson (Institutionen för fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-526-x.- 121 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Exergy, general circulation model, physical resources use, renewable energy, dissipative structure, fluid mixtureDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2014-05-23.
CPL Pubid: 175950

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysisk resursteori (1980-2004)

Ämnesområden

Meteorologi och atmosfärforskning

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 761