CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modelling of hydrogen interactions in metals

Aare Mällo (Institutionen för teoretisk fysik och mekanik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-523-5.- 34 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Adsorbate-adsorbate interaction, elastic interaction, metal-hydrogen systems, thermal desorption spectroscopy, total-energy calculationsDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175948

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teoretisk fysik och mekanik (1900-2005)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 759