CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Bed expansion and slumping of fluidized beds

Sven Andersson (Institutionen för energiomvandling)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-518-9.- 58 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Fluidized bed boilers, bed expansion, internals, fluidization regimes, slumping, thermal behaviour, sintering, modelling, puffing techniqueDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175942

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energiomvandling (1900-2003)

Ämnesområden

Energiteknik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 760