CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of microstructure in cast magnesium alloys

Liu-Ying Wei (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-511-1.- 54 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: solidification behaviour, precipitationDenna post skapades 2013-04-23. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175939

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 751