CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Klor-alkaliindustrin

Patrik Ekheimer (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle)
Nordisk Pappershistorisk Tidskrift (1101-2056). Vol. 41 (2012), 4, p. 8-11.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: history of technology, chlor-alkali industry, pulp & paper industryDenna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2017-09-14.
CPL Pubid: 175935

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Teknik och samhälle (2005-2016)

Ämnesområden

Teknik- och industrihistoria

Chalmers infrastruktur