CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Single electron tunneling in ultrasmall tunnel junctions

Per Delsing (Institutionen för fysik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-509-x.- 53 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Coulum blockade, multi-junction structures, SET oscilliations,Denna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 175925

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för fysik (1900-2003)

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 752