CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the discretization in time and space of parabolic integro-differential equations

Nai-Ying Zhang (Institutionen för matematik)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-501-4.- 117 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: initial-boundary value problem, parabolic, partial, integro-differential equation, regularity, nonsmooth initial data, finite element method, fully discrete, Galerkin approximation, stability, error estimate, quadratureDenna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175922

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematik (1987-2001)

Ämnesområden

Matematik

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 744