CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Organic photochemistry : multiple adiabatic Z/E-photoisomerizations

Mikael Sundahl (Institutionen för organisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-500-6.- 63 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Photochemistry, isomerization, Hexadiene, Diphenylbutadiene, Styrylstilbenes, ParacyclophenesDenna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175921

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för organisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Fysikalisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 744