CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Styrning av produktutveckling : en studie av förutsättningarna för planering av produktutvecklingsprojekt i några svenska verkstadsföretag

Per Svensson (Institutionen för industriell organisation och ekonomi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-479-4.- 286 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Driftsorganisation, ekonomi, verkstadsindustriDenna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175910

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för industriell organisation och ekonomi (1988-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 730