CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The chemistry of zinc phosphating of steel

Per-Erik Tegehall (Institutionen för oorganisk kemi)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-469-7.- 34 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Zinc phosphating, conversion coating, phosphate coating, titanium phosphate, surface conditioning, cold-rolled steel, oxidation of steelDenna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175904

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för oorganisk kemi (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 734