CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Oxidation of titanium in aqueous solutions

Håkan Mattsson (Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 1990. ISBN: 91-7032-462-x.- 37 s.
[Doktorsavhandling]

Nyckelord: Aqueous solution, bentonite, corrosion, ESCA, nuclear waste, oxidation, titanium, surface composition, TEMDenna post skapades 2013-04-22. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 175903

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för metalliska konstruktionsmaterial (1900-2003)

Ämnesområden

Oorganisk kemi

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie 725