CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A novel free-space retro-communication link

Lars Sjöqvist ; Emil Hällstig ; Johan Öhgren ; Lars Allard ; Daniel Ågren ; Stephane Junique ; Qin Wang ; Bertrand Noharet ; David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
SPIE Proceedings Vol. 5614 (2004), p. 10-23.
[Konferensbidrag, övrigt]

SPIE Conference Optics and Photonics for Security and Defence, 25-28 Oct., 2004, London, UK. Editors: M. Ross and A. M. ScottDenna post skapades 2006-09-11. Senast ändrad 2013-05-14.
CPL Pubid: 1759

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur