CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Biokemi bakom LCHF och GI

Blodsocker och Insulinresistens

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2013. - 9 s.
[Rapport]

De biokemiska sambanden mellan kostens kolhydrater och insulinresistens beskrivs. Centralt är att socker och lättspjälkad stärkelse orsakar alltför högt blodsocker. Insulinresistens medför fettinlagring och kan utvecklas till både diabetes och fetma. Rapporten belyser hur lågkolhydratkost typ LCHF och GI-kost motverkar dessa hot mot folkhälsan.

Nyckelord: socker, stärkelse, glukos, insulin, överviktDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-21. Senast ändrad 2013-04-23.
CPL Pubid: 175872

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Biokemi och molekylärbiologi
Hälsovetenskaper

Chalmers infrastruktur