CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Beam steering experiment with two cascaded ferroelectric liquid-crystal spatial light modulators

David Engström (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Sverker Hård (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Per Rudquist (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Koen D'havé (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Tomasz Matuszczyk ; Marek Skeren ; Björn Löfving
Applied Optics (0003-6935). Vol. 43 (2004), 7, p. 1559-1569.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Nyckelord: Diffractive optics, Coherence imaging, Liquid-crystal devices, Spatial light modulatorsDenna post skapades 2006-10-16.
CPL Pubid: 1758

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Optik

Chalmers infrastruktur