CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Revisiting the Need for Mobile MAC Protocols in Wireless Sensor Networks

Navid Hassanzadeh ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Frederik Hermans ; Olof Rensfelt ; Thiemo Voigt
ACM SIGBED Review (1551-3688). Vol. 9 (2012), 3,
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 175784