CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Efficient Mobile Data Collection with Mobile Collect

Navid Hassanzadeh ; Olaf Landsiedel (Institutionen för data- och informationsteknik, Nätverk och system (Chalmers) ) ; Frederik Hermans ; Olof Rensfelt ; Thiemo Voigt
In DCOSS'12: Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Distributed Computing in Sensor Systems (2012)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-17. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 175781