CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Experimental Demonstration of an Optimized 16-ary Four-Dimensional Modulation Format Using Optical OFDM

Johnny Karout (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Xiang Liu ; S Chandrasekhar ; Erik Agrell (Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem) ; Magnus Karlsson (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Rene ́-Jean Essiambre
Optical Fiber Communication Conference, OCF 13 p. OW3B.4. (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

We experimentally demonstrate the best known 16-ary 4-d modulation format at 24.8 Gb/s using coherent optical OFDM, achieving 0.58 dB OSNR gain over PDM-QPSK at a SER of 10−2. With 7% overhead optimal codes, a 0.38 dB gain is theoretically achievable.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-16. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 175738

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för signaler och system, Kommunikationssystem (1900-2017)
Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Informations- och kommunikationsteknik
Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur