CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lykta: A Platform for Wireless Handheld Projection Mapping

Jacob Michelsen (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Julia Adamsson (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Edvard Rutström (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers)) ; Fiona Rolander (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
9th Student Interaction Design Research Conference (SIDeR) (2013)
[Konferensbidrag, övrigt]


Denna post skapades 2013-04-16. Senast ändrad 2013-04-16.
CPL Pubid: 175733

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Data- och informationsvetenskap

Chalmers infrastruktur