CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Effects of long term corona and humidity exposure of silicone rubber based housing materials

Maoqiang Bi ; Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik) ; Henrik Hillborg ; Jens Martin Seifert ; Bin Ma (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
ELECTRA (1286-1146). Vol. 267 (2013), April 2013, p. 4-15.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-15. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 175730

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Elektroteknik och elektronik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur