CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Initial Analyses from the SHRP 2 Naturalistic Driving Study - Addressing Driver Performance and Behavior in Traffic Safety

Trent Victor (SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum ) ; Jonas Bärgman (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Holger Rootzén (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik)
2013. - 10 s.
[Rapport]

Safer Glances, Driver Inattention, and Crash Risk: An Investigation Using the SHRP 2 Naturalistic Driving StudyDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-15. Senast ändrad 2015-12-17.
CPL Pubid: 175700

 

Institutioner (Chalmers)

SAFER - Fordons- och Trafiksäkerhetscentrum
Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)
Institutionen för matematiska vetenskaper, matematisk statistik (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Data- och informationsvetenskap
Psykologi

Chalmers infrastruktur