CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Scenarier för klimatpåverkan från matkonsumtionen 2050

David Bryngelsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Mistra Urban Futures) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Mistra Urban Futures) ; Jörgen Larsson (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori ; Mistra Urban Futures)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2013. - 8 s.
[Rapport]

Denna rapport är framtagen inom ramen för Mistra Urban Futures-projektet WISE - Well-being In Sustainable cities, och mer specifikt inom delprojektet Klimatomställning Göteborg: potentialer och livskvalitetseffekter. Göteborgarnas klimatpåverkan idag och potentialer för framtiden beräknas avseende boende, transporter, mat, etc. Detta kan ge en samlad bild av möjligheterna att nå klimatmålen. En livskvalitetskoppling är att denna överblick kan ge underlag för en samhällsdiskussion om vilka vägar för att uppnå klimatmålen som människor föredrar. Syftet med denna underlagsrapport är att beräkna potentialer för utsläppsminskningar till 2050 från svenskarnas matkonsumtion. Beräkningar har gjorts för år 2006, samt för nio alternativa scenarier för 2050.

Nyckelord: klimatmål, klimatomställning, klimatpåverkan, Mistra Urban Future, Sustainable cities, utsläppsminskningar, LCA, energisystemDenna post skapades 2013-04-12. Senast ändrad 2017-03-21.
CPL Pubid: 175662

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Mistra Urban FuturesMistra Urban Futures (GU)

Ämnesområden

Hållbar utveckling
Klimatforskning

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori 2013:3