CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Development of a Cross-Correlator System for Space-Borne Earth Observation Interferometric Imaging

Erik Ryman (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers)) ; Anders Emrich ; Stefan Back Andersson ; Per Larsson-Edefors (Institutionen för data- och informationsteknik, Datorteknik (Chalmers))
Proceedings of International Symposium on Space Terahertz Technology, Groningen, The Netherlands, April 8-10 2013 (2013)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-11. Senast ändrad 2016-09-14.
CPL Pubid: 175624

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)