CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fringing fields in a liquid crystal spatial light modulator for beam steering

Johan Stigwall (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik)
Journal of Modern Optics Vol. 51 (2004), p. 1233-1247.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2006-08-29.
CPL Pubid: 1756

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur