CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Plötsligt händer det - Institutionella förutsättningar för uthålliga VA-system : fallen Ringdansen, Surahammar och Hammarby Sjöstad

Sofie Storbjörk ; Henriette Söderberg (Sektionen för arkitektur)
Göteborg : Urban Water Chalmers tekniska högskola, 2003. - 75 s.
[Bok]

Nyckelord: mistra, cth


Forskningsprogrammet Urban Water ; Urban Water rapport, 2003:1.Denna post skapades 2007-03-08. Senast ändrad 2015-02-11.
CPL Pubid: 17558

 

Institutioner (Chalmers)

Sektionen för arkitektur (1964-2004)

Ämnesområden

Husbyggnad

Chalmers infrastruktur