CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The role of biofuels in the future energy supply

Luis Caspeta (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Nicolaas Buijs (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi) ; Jens B. Nielsen (Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi)
Energy & Environmental Science (1754-5692). Vol. 6 (2013), 4, p. 1077-1082.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In recent years several different arguments have been raised against the use of biofuels and their role in our future energy supply. These arguments can be divided into issues related to costs, food versus fuel, and lack of sustainability. Here we address these three points and argue that biofuels represent an essential contribution to our future energy supply and more importantly will contribute to a reduction in carbon dioxide emissions.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2013-04-10. Senast ändrad 2014-10-27.
CPL Pubid: 175578

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Systembiologi (2008-2014)

Ämnesområden

Energi
Livsvetenskaper
Hållbar utveckling
Biologiska vetenskaper

Chalmers infrastruktur

 


Projekt

Denna publikation är ett resultat av följande projekt:


Industrial Systems Biology of Yeast and A. oryzae (INSYSBIO) (EC/FP7/247013)